HEMBORDSTOLARANDRA MÖBLERUTSTÄLLNINGPRESSKONTAKT
  
  
   TOM RAFSTEDT
   Dalagatan 6A
   111 23 Stockholm
   Telefon 08 24 73 51
   Mobil 070 582 14 46
  
   tom@tomrafstedt.se 

Bild
Foto: Rikard Westman