HEMBORDSTOLARANDRA MÖBLERUTSTÄLLNINGPRESSKONTAKT
2008 Stockholm
2009 Smygehamn
2009 Sickla
Bild
2009, Grupputställning "Uppvunnet" i Sickla köpkvarter i Stockholm.